Skip to main content

Vi tænker i helheder

12-05-2023

Hvis du er bygherre og har 2 eller flere entreprenører i gang på byggepladsen samtidig, er du lovmæssigt forpligtet til at koordinere sikkerhedsarbejdet. Ikke kun under udførelsen, men også allerede under projekteringen.

Vores kollega, Leif Pugé, er én af de mest erfarne arbejdsmiljøkoordinatorer, og står for vores rådgivning på området. For ham er det en vigtig kæphest at tænke i helheder og få sat fokus på sikkerhed, udførelse og bygbarhed tidligt i projektet. Det sparer dig som bygherre for den tid og de penge, som du ellers risikerer at skulle bruge på ekstraarbejder og yderligere sikkerhedsforanstaltninger.

Ved at tænke hele byggeprocessen igennem – og altså huske arbejdsmiljøkoordineringen – allerede i projekteringsfasen, kan du både forhindre ulykker og minimere risikoen for forsinkelser og fordyrelser.
Vi kan hjælpe med arbejdsmiljøkoordinering i både projektering og udførelse. Det er en vigtig del af helheden i byggeriet, at sikkerhed og sundhed tænkes ind så tidligt som muligt.

Tag fat i Leif, hvis du også tænker i helheder og vil have bedre byggeri.

Seneste nyheder