Skip to main content

Vi byder op til endnu bedre samarbejde

06-23-2022

Charlotte og Emilie er netop uddannet som IKT-koordinatorer og -ledere fra Molio. Herigennem har de fået mange gode kompetencer inden for samarbejdet mellem os og jer, vores gode samarbejdspartnere.

Vi vil bidrage til et godt samarbejde mellem bygherre, rådgivere og entreprenører. Her er det afgørende med en åben og tillidsfuld tilgang, samt et fælles ”sprog” og evne til at tænke ud af boksen, så vi – sammen – skaber de bedste løsninger i projektet. Med Charlotte og Emilies nye uddannelse, kan vi byde ind med endnu flere kompetencer i samarbejdet mellem aktørerne i byggeprojekterne.

Vi glæder os til at styrke samarbejdet og kommunikationen i projekterne – sammen med jer.

Seneste nyheder