Skip to main content

Commissioning


Commissioning er en proaktiv kvalitetsstyringsproces, der tester, verificerer og dokumenterer, at et byggeri overholder specificerede krav og målsætninger. Processen sikrer, at I får et funktionelt byggeri og samtidigt sparer penge på energiforbrug og drift. Det er vigtigt, at commissioning-processen er håndteret korrekt af professionelle, da det giver mulighed for at opdage og udbedre eventuelle problemer, inden byggeriet tages i brug.

JL Engineering har stor erfaring med commissioning-processen og sørger for at rådgive jeres byggeri til de bedste løsninger, der giver værdi for jeres projekt. Vi hjælper med commissioning på hele Sjælland og står også klar til at hjælpe jer hen mod det mest hensigtsmæssige byggeri. Kontakt os i dag for at høre mere om commissioning.

Hvad er commissioning?

Commissioning følger byggeprocessens faser og består af en række aktiviteter, der skal sikre, at alle tekniske installationer og enheder i byggeriet fungerer optimalt. I commissioning-disciplinen opstiller man målbare funktionsbaserede krav i starten af et projekt, så man kan løse tekniske udfordringer, inden byggeriet tages i brug. 

Processen omfatter bl.a. at teste og dokumentere, at systemerne fungerer som forventet, at de lever op til de tekniske specifikationer og de funktionelle krav, der er fastsat i byggeprojektet, samt at de opfylder gældende love, regler og standarder.

Grundprincipper i commissioning:

  • Før projektet kommer i udbud, skal der fastsættes målsætninger til det kommende byggeri.
  • Planlægningen skal sikre, at projektet er realistisk ift. målsætningerne.
  • Alle i projektet skal kende til målsætningerne, så alle byggeproces faserne sigter mod de samme mål.
  • Inden byggeriet overdrages skal det påvises, at målsætningerne er opnået, og at folkene, som overtager byggeriet, læres op i, hvordan det skal opereres.
  • Til sidst evalueres processen med en afsluttende status på, om byggeriet fremadrettet vil leve op til målsætningerne.

Hvorfor skal I benytte commissioning?

Der er mange grunde til at benytte commissioning i byggeprojekter – både for byggeriets funktionalitet, energiforbrug og sikkerhed.

  1. Commissioning sikrer, at alle systemer og enheder i byggeriet fungerer optimalt, og at de lever op til de tekniske specifikationer og de funktionelle krav, der er fastsat i byggeprojektet. Dette øger driftsikkerheden og reducerer risikoen for fejl og nedbrud, samtidig med at det øger levetiden for bygningen eller anlægget.
  2. Commissioning kan være med til at reducere driftsomkostningerne, da det sikrer, at systemerne fungerer energieffektivt, og at de er indstillet på den mest hensigtsmæssige måde. Dette kan føre til besparelser på energiforbrug og vedligeholdelse.
  3. Commissioning hjælper med at øge sikkerheden i byggeriet, da det sikrer, at alle systemer og enheder er godkendte og opfylder gældende love, regler og standarder.

I commissioning-processen inddrages både rådgivere, ingeniører, entreprenører, installatører og driftspersonale, og det er vigtigt, at alle parter samarbejder tæt for at sikre et vellykket resultat. Commissioning udføres som regel af en uafhængig tredjepart, der har den nødvendige faglige viden og erfaring inden for området.

JL Engineering har stor erfaring med commissioning, og vores dygtige og erfarne ingeniører hjælper med at sikre, at byggeriets systemer er indstillet på den mest hensigtsmæssige måde og virker, som de skal.

Commissioning standarder og vejledning

I commissioning-processen benyttes der en række standarder og vejledninger, der sikrer, at alle systemer og enheder i byggeriet opfylder de gældende krav og standarder. Der findes en række nationale og internationale standarder, der omhandler commissioning, herunder AB18 og ABT18.

Derudover findes der også en række vejledninger, der kan være nyttige i commissioning-processen, bl.a. DBI’s Vejledning om Commissioning og Energivejledningen fra Energistyrelsen.

Hos JL Engineering har vi styr på alle commissioning standarder, og med vores rådgivning er I sikret, at alle systemer og enheder i byggeriet opfylder de tekniske specifikationer samt funktionelle- og lovmæssige krav.

Commissioning giver et energieffektivt byggeri

En væsentlig del af commissioning-processen er at sikre, at alle systemer og enheder i byggeriet fungerer energieffektivt. Dette kan føre til besparelser på energiforbrug og vedligeholdelse samtidig med, at det øger levetiden for bygningen eller anlægget.

Commissioning kan derfor være med til at sikre, at systemerne er indstillet på den mest hensigtsmæssige måde, at der ikke er lækager eller andre fejl, der kan medføre øget energiforbrug, og at der benyttes energieffektive enheder og komponenter.

Derudover kan commissioning også være med til at sikre, at bygningen eller anlægget opfylder gældende krav og standarder inden for energieffektivitet, bl.a. gennem certificeringer som DGNB eller BREEAM. Det er jeres garantier for et energieffektivt byggeri, der både minimere jeres omkostninger og miljøbelastning. Commission-processen omfatter også ofte krav for indeklima, der indebærer temperaturregulering, fugtighed, CO2 mm.

Vi har bred erfaring med commissioning, der styrker jeres grønne profil og på samme tid minimerer jeres energiudgifter.

Kontakt os for rådgivning

Hos JL Engineering tilbyder vi rådgivning og assistance inden for commissioning. Vores dygtige og erfarne ingeniører har den nødvendige faglige viden inden for området til at sikre, at jeres byggeri fungerer optimalt.

Vi har hovedkontor i Brøndby men arbejder over hele Sjælland og står klar til at opfylde de tekniske specifikationer og funktionelle krav, der er fastsat i jeres byggeprojektet.

Kontakt os gerne for at høre mere om, hvordan vi kan hjælpe med commissioning af jeres projekt.

Kontakt os