Skip to main content

Commissioning


Commissioning er en proaktiv kvalitetsstyringsproces, der tester, verificerer og dokumenterer, at et byggeri overholder specificerede krav og målsætninger. Processen sikrer, at I får et funktionelt byggeri og samtidigt sparer penge på energiforbrug og drift. Det er vigtigt, at commissioning-processen er håndteret korrekt af professionelle, da det giver mulighed for at opdage og udbedre eventuelle problemer, inden byggeriet tages i brug.

Stor erfaring med commissioning

JL Engineering har stor erfaring med commissioning og rådgiver om de bedste løsninger, der giver værdi for jeres projekt. Vi hjælper med commissioning på hele Sjælland og står også klar til at hjælpe jer hen mod det mest hensigtsmæssige byggeri. Kontakt os i dag for at høre mere om commissioning.

Hvad er commissioning?

Commissioning følger byggeprocessens faser og består af en række aktiviteter, der skal sikre, at alle tekniske installationer og enheder i byggeriet fungerer optimalt. I commissioning-disciplinen opstiller man målbare funktionsbaserede krav i starten af et projekt, så man kan løse tekniske udfordringer, inden byggeriet tages i brug.

Test og dokumentation

Processen omfatter bl.a. at teste og dokumentere, at systemerne fungerer som forventet, at de lever op til de tekniske specifikationer og de funktionelle krav, der er fastsat i byggeprojektet, samt at de opfylder gældende love, regler og standarder.

Grundprincipper i commissioning

  • Fastlæggelse af målsætninger: Før projektet kommer i udbud, skal målsætningerne for byggeriet fastsættes.
  • Realistisk planlægning: Planlægningen skal sikre, at projektet er realistisk i forhold til målsætningerne.
  • Fælles målsætninger: Alle involverede i projektet skal kende til målsætningerne, så alle faser af byggeprocessen sigter mod de samme mål.
  • Overdragelse: Inden byggeriet overdrages skal det påvises, at målsætningerne er opnået, og at folkene, som overtager byggeriet, læres op i, hvordan det skal opereres.
  • Afsluttende evaluering: Til sidst evalueres processen med en afsluttende status på, om byggeriet fremadrettet vil leve op til målsætningerne.

Hvorfor benytte commissioning?

Der er mange grunde til at benytte commissioning i byggeprojekter – både for byggeriets funktionalitet, energiforbrug og sikkerhed.

  • Øget funktionalitet og sikkerhed: Commissioning sikrer, at alle systemer og enheder i byggeriet fungerer optimalt, og at de lever op til de tekniske specifikationer og de funktionelle krav, der er fastsat i byggeprojektet. Dette øger driftsikkerheden og reducerer risikoen for fejl og nedbrud, samtidig med at det øger levetiden for bygningen eller anlægget.
  • Reducerede driftsomkostninger: Commissioning kan være med til at reducere driftsomkostningerne, da det sikrer, at systemerne fungerer energieffektivt, og at de er indstillet på den mest hensigtsmæssige måde. Dette kan føre til besparelser på energiforbrug og vedligeholdelse.
  • Øget sikkerhed: Commissioning sikrer, at alle systemer og enheder opfylder gældende love, regler og standarder, hvilket øger sikkerheden i byggeriet.

Commissioning-processen involverer rådgivere, ingeniører, entreprenører, installatører og driftspersonale i tæt samarbejde. Ofte udføres commissioning af en uafhængig tredjepart for at sikre objektivitet.

JL Engineering har stor erfaring med commissioning. Vores dygtige og erfarne ingeniører sikrer, at systemerne i jeres byggeri fungerer optimalt og er indstillet korrekt.

Kontakt os i dag for at høre mere om, hvordan commissioning kan gavne jeres byggeprojekt.

Commissioning: Standarder og vejledning

I commissioning-processen benyttes der en række standarder og vejledninger, der sikrer, at alle systemer og enheder i byggeriet opfylder de gældende krav og standarder. Der findes en række nationale og internationale standarder, der omhandler commissioning, herunder AB18 og ABT18.

Derudover findes der også en række vejledninger, der kan være nyttige i commissioning-processen, bl.a. DBI’s Vejledning om Commissioning og Energivejledningen fra Energistyrelsen.

Hos JL Engineering har vi styr på alle commissioning standarder, og med vores rådgivning er I sikret, at alle systemer og enheder i byggeriet opfylder de tekniske specifikationer samt funktionelle- og lovmæssige krav.

Commissioning giver et energieffektivt byggeri

En vigtig del af commissioning er at sikre, at alle systemer og enheder fungerer energieffektivt. Dette reducerer energiforbrug og vedligeholdelse og forlænger bygningens levetid.

Optimal indstilling af systemer

Commissioning sikrer, at systemerne er korrekt indstillet, fri for lækager og fejl, og at der bruges energieffektive enheder og komponenter.

Certificering og overholdelse af standarder

Derudover kan commissioning også være med til at sikre, at bygningen eller anlægget opfylder gældende krav og standarder inden for energieffektivitet, bl.a. gennem certificeringer som DGNB eller BREEAM. Det minimerer omkostninger og miljøbelastning. Den omfatter også indeklimakrav som temperaturregulering, fugtighed og CO2-niveauer.

Styrk jeres grønne profil med commissioning

Vi er rådgivende ingeniører med bred erfaring med commissioning, der styrker jeres grønne profil og på samme tid minimerer jeres energiudgifter. Vi har hovedkontor i Brøndby men arbejder over hele Sjælland og står klar til at opfylde de tekniske specifikationer og funktionelle krav, der er fastsat i jeres byggeprojektet.

Kontakt os gerne for at høre mere om, hvordan vi kan hjælpe med commissioning af jeres projekt.

Kontakt os


Kontaktformular:

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.
Når du indtaster og sender dine kontaktoplysninger i denne formular, videregiver du personoplysninger til os. Vi behandler dine data i overensstemmelse med GDPR-forordningen. Oplysningerne videregives aldrig til tredjepart. Læs om vores privatlivspolitik her.