Skip to main content

Rådgivning om solceller


Går I med overvejelser omkring etablering af solceller på jeres boligforening eller erhvervsejendom? Solceller på eksisterende bygninger kan være en rigtigt god grøn investering og medføre betydelige energibesparelser for bygningsejere og brugere.

Screening af potentiale ved solceller

For at fastslå potentialet for investeringen i solceller bør der udføres en teknisk potentiale-screening af ejendommen, så I får det bedste grundlag at træffe beslutningen ud fra. Screeningen omfatter bygningens egnethed samt det energimæssige og økonomiske potentiale for solceller. Efter screeningen, vil I få en rapport, som kortlægger de bedste muligheder for etablering af solceller samt økonomiske omkostninger og besparelser. 

Indhold i potentiale-screening

  • Kortlægning af monteringsarealet: Identifikation af passende områder til solcellemontering.
  • Monteringsmuligheder: Løsninger til optimal placering og installation.
  • Arkitektonisk fremtoning: Vurdering af æstetisk integration med bygningen.
  • Statiske og brandtekniske undersøgelser: Behovsvurdering for strukturelle og brandsikkerhedsmæssige tiltag.
  • Myndighedsbehandling og nabohensyn: Overholdelse af lovgivning og hensyntagen til naboer.
  • Totaløkonomiske beregninger: Forventet produktion, investeringspris, tilbagebetalingstid og driftsudgifter.
  • Anlægsorientering: Tilpasning til ejendommens elforbrug og forbrugsmønstre.
Elinstallationer på kontorhotel

Støttepulje fra Københavns Kommune til solceller

Københavns Kommune tilbyder nu en støttepulje til teknisk rådgivning i forbindelse med solceller. Der kan opnås tilskud på op til 15.000 kr. inkl. moms, med ansøgningsfrist senest 1. september. Læs mere om solcellepuljen.

Kontakt os for solcellerådgivning

Solceller er en fremtidssikret investering, der kan reducere jeres energiforbrug og styrke jeres grønne profil. Lad JL Engineering hjælpe jer med at realisere potentialet. Vi er rådgivende ingeniører specialiseret i tekniske installationer, energirenovering og solceller.

Ønsker I at høre mere om potentialescreening for solceller eller modtage et tilbud? Kontakt os i dag for professionel rådgivning og en skræddersyet løsning.

Kontakt os


Kontaktformular:

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.
Når du indtaster og sender dine kontaktoplysninger i denne formular, videregiver du personoplysninger til os. Vi behandler dine data i overensstemmelse med GDPR-forordningen. Oplysningerne videregives aldrig til tredjepart. Læs om vores privatlivspolitik her.