Skip to main content

Screening af byggerier for bæredygtighed


JL Engineering har bidraget til bedre indeklima på skoler og kontorer, energirenoveringer af ældre ejendomme i Storkøbenhavn og indarbejdet bæredygtige løsninger i nybyggerier. Vi har stor ekspertise inden for bæredygtighed og de løsninger, der skaber positiv forandring.

Bæredygtighedsscreeningsværktøj

Hos JL Engineering har vi udarbejdet et internt bæredygtighedsscreeningsværktøj, der ønskes gennemført for nye projekter. Formålet med screeningen er at danne et overblik over mulighederne for bæredygtige tiltag og forbedringer på et givent projekt.

Værktøjet er baseret på anerkendte principper fra fx DGNB certificeringsordningen og svanemærkning.

Opbygning af screeningsværktøj

Bæredygtighedsscreeningen vurderer et projekts aktuelle bæredygtighedsniveau, samt evaluerer dets potentiale indenfor 6 bæredygtighedskategorier. Kategorierne er Livscyklus, Energi, Blågrønne strategier, Indeklima, Materialer og Ledelse og rådgivning. Hver af disse kategorier indeholder diverse pointgivne emner/ydelser som der evalueres på af vores bæredygtighedsrådgivere. Samtlige emner vurderes på baggrund af bæredygtighed på det enkelte projekt i forhold til:

  • Bæredygtighedspotentiale
  • Aktuelle bæredygtighed for projektet
  • Relevans for projektet

Visualisering

Bæredygtighedsscreeningen visualiseres kortfattet som vist til højre. De mørkere farver repræsenterer et projekts nuværende standpunkt og de stiplede linjer det estimerede bæredygtighedspotentiale et projekt har.

Med en bæredygtighedsscreening af et projekt tidligt i dets forløb, kan man have en meget større indvirkning på dets bæredygtighed ved at sætte en tidlig fokus på bæredygtighed. Screeningværktøjet gør også at forslagene til bæredygtighed bliver mere målrettede og konkrete til det aktuelle projekt

Udbytte af screening

Bæredygtighedsscreeningen munder ud i et kort notat med en række anbefalinger til initiativer der kan fremme et projekts bæredygtighed. F.eks. kan en liste af anbefalinger til et projekt se ud som:

  • Livscyklus – Reducer klimapåvirkningen
  • Energi – Benyt skærpede energikrav
  • Blågrønne strategier – Indfør strategi for genbrug af regnvand
  • Ledelse og rådgivning – Indfør bæredygtighedsledelse

Kontakt os for screening af byggeri

JL Engineering er rådgivende ingeniører med speciale inden for tekniske installationer, der øger både sikkerhed og komfort.

Kontakt os i dag, hvis I ønsker en den mest effektive løsning inden for bæredygtigt byggeri til jeres projekt.

Kontakt os

Screeningsværktøj:

visualisering af screeningsværktøj til bæredygtighed.