Skip to main content

Bæredygtigt byggeri


Det er selvsagt meget komplekst at sige hvornår byggerier er bæredygtige, og det handler om både materialer, funktion, drift og selve processen. Derfor er det også svært at give et entydigt svar på, hvornår et byggeri er bæredygtigt, men ofte vil det være mest bæredygtigt, at renovere og ombygge fremfor at bygge nyt. 

Når vi arbejder med bæredygtige byggerier, ser vi på bygningens levetid og aftryk – hvad end det er nybyggeri eller renovering. Det handler om både materialer, genbrug, fleksibilitet ift. anvendelse, byggeproces og selvfølgelig energiforbruget til driften. Vi ser på nye teknologier og muligheder for udvikling af bygningen for at den bidrager mest muligt til en grøn omstilling. 

Hos JL Engineering er vi specialister i bæredygtigt byggeri, der er bedre for mennesker og kloden. Vi hjælper både med DGNB byggeri, livscyklusanalyse samt anden rådgivning, der gør jeres bygninger mere bæredygtige.

Vi rådgiver om bæredygtigt byggeri på hele Sjælland og kan også rådgive jer til den bedste løsning. Kontakt os i dag for at høre mere om bæredygtigt byggeri.

Hvad er bæredygtigt byggeri?

Bæredygtigt byggeri er en tilgang, hvor man med brugerne i fokus tager hensyn til miljø og klima i alle aspekter af byggeprocessen. Det inkluderer brugen af ​​bæredygtige materialer og teknologier, energieffektivitet og reduktion af CO2-udledning samt design for at forbedre indeklimaet og øge trivslen for brugerne.

Det kan både handle om en renovering, hvor man f.eks. genbruger materialer og optimerer på bygningens energiforbrug. Det kan også være en transformation, hvor man renoverer og skifter anvendelse i en bygning, f.eks. fra industri til kontor. Eller det kan handle om nybyggeri, hvor man fra starten har tænkt fleksible og bæredygtige løsninger ind i bygningens design, så den nemt kan ændre funktion og elementer kan genanvendes. 

Byggerier står for mere end en tredjedel af det samlede energiforbrug, og derfor kan det hjælpe den grønne omstilling godt på vej, hvis man tænker bæredygtighed ind i byggeprocessen. Vil I gøre jeres nuværende bygning mere bæredygtig, vil en energirenovering hjælpe jer på rette vej.

Screening af byggerier for bæredygtighed

JL Engineering har altid bidraget til bedre indeklima på skoler og kontorer, stået for energirenoveringer af ældre ejendomme i hele Storkøbenhavn og indarbejdet bæredygtige løsninger i markante nybyggerier. Med andre ord: Vi har allerede en stor ekspertise inden for bæredygtighed og de løsninger, som skal til for at skabe en positiv forandring i byggeriet.

Baseret på den viden og erfaring, har vi udarbejdet et internt screeningsværktøj, som vi bruger til at gennemgå alle vores projekter for bæredygtige tiltag. Screeningen skal sikre, at vi identificerer potentialet i de byggeprojekter vi arbejder på og derigennem gør det muligt for bygherre at optimere bygningen med flere bæredygtige løsninger.

Vores screeningsværktøjer fokuserer på at identificere løsninger inden for følgende tre verdensmål:

Verdensmål 3: Sundhed og Trivsel

Vi skaber et bedre indeklima i alle de ejendomme, vi arbejder på, og bidrager derigennem til øget sundhed og trivsel for mange børn og voksne.

Verdensmål 6: Rent vand og Sanitet

Vores løsninger bidrager til at sikre god og ordentlig adgang til rent vand og sanitet for tusindvis af brugere hver dag, samt en bedre beskyttelse af vandressourcerne.

Verdensmål 7: Bæredygtig energi

Det er helt naturligt for os at indarbejde bæredygtige energiformer, når vi arbejder med energidesign af bygninger. Sammen med projektets øvrige parter finder vi de bedste og mest bæredygtige forsyningsmuligheder.

DGNB certificering

DGNB certificeringen er et bevis på, at en bygning lever op til høje standarder for bæredygtigt byggeri. Det er en kvalitetsmærkning, der vurderer bygningerne på basis af miljø, økonomi og sociale aspekter. Hertil kommer også en analyse af den procesmæssige og den tekniske kvalitet. I alt bliver 49 kriterier bedømt med et pointsystem, der regnes sammen til et resultat fra bronze til platin. 

De generelle vurderingskriterier i DGNB er:

Miljø

 • Materialers påvirkning af miljøet
 • Bygningens energiforbrug
 • Livscyklingsvurdering af byggematerialer
 • Genanvendelse
 • Vandforbrug.

Økonomi

 • Vedligeholdelsesomkostninger
 • Byggeomkostninger og drift
 • Bygningens værdi
 • Fleksibilitet for tredjepartsbruger.

Sociale forhold

 • Brugerindflydelse
 • Akustik
 • Visuel komfort
 • Adgangsforhold
 • Bygningens struktur og udearealer
 • Arkitektur
 • Luftkvalitet – vær opmærksom på, at der findes et minimumskrav, som altid skal overholdes.

Livscyklusvurdering (LCA)

Et godt udgangspunkt for bæredygtigt byggeri er en livscyklusvurdering – også kaldet LCA. En livscyklusvurdering er en metode til at vurdere en bygnings miljøpåvirkning gennem hele dens levetid. Det involverer at undersøge alt fra råmaterialer, produktion, transport, brug, vedligeholdelse og nedrivning. Ved at gennemføre en LCA kan man identificere de mest miljøbelastende faser i bygningens livscyklus og dermed tage de nødvendige foranstaltninger for at minimere belastningen.

Man kan vurdere de miljøbelastende faser ud fra fem parametre:

 • Udvinding / Genvinding

Her undersøger man bl.a. andet, hvordan udvinding af råvarer til byggematerialer påvirker miljøet. Det er desuden relevant at undersøge, om man kan erstatte det aktuelle materiale med andre materialer som har en lavere miljøpåvirkning.

 • Produktion

Man kigger på, hvordan fremstillingen af byggematerialer foregår, og om processen kan gøres grønnere. Det tages også i betragtning, om der findes alternative materialer, der kan give en bedre miljøprofil.

 • Drift

Hvor stor er miljøpåvirkningen fra driften af byggeriet? Sådanne spørgsmål må stilles for at energioptimere byggeriet, så energiforbruget bliver så lavt som muligt. Her kigger man også på, hvordan indeklimaet kan forbedres uden CO2-aftrykket forstørres.

 • Transport

Der undersøges, hvor meget transport der er ved udvinding og produktion af byggematerialet samt fra leverandør til byggeplads, og om transporten kan gøres mere miljøvenlig.

 • Bortskaffelse

Her undersøges, hvad der sker ved byggevaren efter endt levetid. Der kigges på de klimamæssige konsekvenser som følge af bortskaffelse af byggevarer, inklusiv forbehandling forud for bortskaffelse.

Har I brug for hjælp til commissioning for at sikre, at jeres byggeri overholder specificerede krav og målsætninger, hjælper vi også gerne med dette.

Solceller som bæredygtigt byggeri

Solcelleanlæg kan løse klodens stigende energibehov, og er især efterspurgt i bæredygtige byggerier som skal have et lavere energiforbrug. En investering i solceller kan på lang sigt nedbringe bygningens energiomkostninger betydeligt og samtidig reducere dens klimaaftryk. Hos JL engineering oplever vi en stigende efterspørgsel på denne type bæredygtigt byggeri. Vi rådgiver om solcelleløsninger til dine specifikke behov og tager hertil højde for økonomiske faktorer og miljøet. 

Vi tænker også kreativt for at integrere solcelleanlægget i bygningens arkitektur og sikre, at bæredygtighed ikke går på kompromis med det æstetiske udtryk. 

Hos JL engineering tilbyder vi rådgivning til solcelleløsninger, der tager højde for dine specifikke behov og krav. Vores rådgivere tager desuden økonomiske faktorer i betragtning og søger at minimere klimaaftrykket. 

Sådan arbejder vi med FNs Verdensmål

 • Forbedringer af indeklimaet vil forbedre sundhed og trivsel for ansatte og elever. Desuden er det påvist, at et godt indeklima forbedrer koncentration og produktivitet hos både børn og voksne. Med vores løsninger inden for indeklima, sikrer vi konkrete løft af sundheden og trivslen.

 • Energirenoveringer vil give besparelser i kroner og ører på bygningens drift. Desuden vil det betyde en besparelse i ressourceforbrug og CO2-udledning. Derigennem bidrager en energirenovering til jeres samlede klimaindsats.

Kontakt os for rådgivning

JL Engineering er rådgivende ingeniører med speciale inden for bæredygtighed, energirenovering og indeklima med hovedkontor i Brøndby.

Vi arbejder på hele Sjælland og står klar til at rådgive jer om, hvordan jeres byggeri kan foregå så bæredygtigt som muligt.

Kontakt os i dag, hvis I ønsker rådgivning og sparring til, hvordan I bygger bæredygtigt.

Kontakt os