Skip to main content

Projektdata


Bygherre

Københavns Kommune

Beliggenhed

Sluseholmen, København

Rådgivningstype

Installations- og Energirådgiver

Samarbejdspartnere

BAM Danmark, JJW Arkitekter, AB Clausen, Thing Brandt Landskab, Keingart

Areal

12500 m²

Byggesum

425 mio. kr.

År

2019 – 2024

Entrepriseform

Totalentreprise

Stade

Under udførsel

Bæredygtig Skole: SLUS


Opførsel af ny folkeskole på Sluseholmen i København, hvor der er fokus på bæredygtighed. Ud over selve skolen, indeholder projektet p-hus og idrætshal. Hele byggeriet har naturens kredsløb som omdrejningspunkt, hvilket også vil blive en del af skolens pædagogik.

Vi står for de tekniske ingeniørdiscipliner og energi, og har således bidraget til skolens bæredygtige profil med bl.a. et innovativt energidesign, som gør brug af solceller. Skolen er udviklet med en ambitiøs kredsløbstankegang, som kan tænkes ind i undervisningen. Skolens elever kan således eksperimentere med naturlige kredsløb, ligesom de kan undersøge skolens eget forbrug og aftryk.

Desuden har vi stået for et sundt indeklima med grundige undersøgelser og simuleringer, samt specialiseret viden om luft og lys i klasselokaler. Dermed sikrer vi et indeklima, som er sundt og behageligt, og som understøtter elevernes indlæringsevne.