Skip to main content

Projektdata


Bygherre

Københavns Universitet

Beliggenhed

København

Rådgivningstype

Totalrådgiver

Samarbejdspartnere

KUs driftsorganisation, Strunge Jensen

Areal

14.500 m2

Byggesum

fortrolig

År

2023-2024

Entrepriseform

Hovenentreprise

Stade

Igangværende

Københavns Universitet: Panum bygning 33


Som rådgiver for Københavns Universitet, har vi stået for denne modernisering af ventilationsløsningen i Bygning 33 på Panum. Vi har i store træk hjulpet med en forenkling af ventilationsløsningen, som gør det nemmere for driftspersonalet at servicere anlæggene. Blandt andet har vi reduceret antallet af anlæg og forenklet opdelingen.

I bygning 33 har der været et virvar af ventilationsanlæg og kanaler. Og da de er af ældre dato, har vi fået til opgave at modernisere hele ventilationsløsningen som del af vores rammeaftale med Københavns Universitet.

I tæt samarbejde med driftsorganisationen, har vi arbejdet på at skabe en ny, simpel og moderne løsning. Vi reducerer antallet af aggregater fra over 30 til 12 og får ryddet op i det – bl.a. flytter vi al komfortventilation til kælder og al procesventilation til loft, og deler de to op gennem hele bygningen. På den måde bliver det mere driftvenligt og enkelt. Samtidig laver vi ny CTS og rumfølere i alle rum, så ventilationen er behovsstyret frem for konstant, hvilket bidrager til væsentlige besparelser.

Der er mange typer udfordringer i projekter af denne karakter, hvor man skal ind og modernisere et eksisterende byggeri. Fordi vi laver færre aggregater, bliver kanalerne større. Det har givet visse udfordringer med pladsen. Men heldigvis er det lykkes at finde gode løsninger i et godt samarbejde med driftspersonalet på Panum.