Skip to main content

Projektdata


Bygherre

Rudersdal Kommune

Beliggenhed

Birkerød

Rådgivningstype

Installations- og Brandrådgiver, samt Cx

Samarbejdspartnere

RUBOW arkitekter, ABC

Areal

4700 m²

Byggesum

29 mio.

År

2021 – 2022

Entrepriseform

Hovedentreprise

Stade

Under udførsel

Søholmskolen


Rudersdal Kommune har et ønske om at modernisere Søholmskolen, så den i højere grad lever op til ønsker og krav om fremtidens læringsmiljøer. Som del af totalrådgiver holdet, har vi bidraget til denne modernisering af skolen, hvor fag- og klasselokaler modtager et væsentligt løft – bl.a. på indeklimaet. Skolen har høj bevaringsværdi (SAVE 2).

Søholmskolen skal være en moderne folkeskole, som danner en god ramme om børn og unges leg og læring i mange år. Det har krævet et løft af de fysiske rammer på skolen, så de understøtter den ambition. Der vil bl.a. blive lagt lokaler sammen og moderniseret, så eleverne har gode, moderne læringsmiljøer.

Vi har stået for de tekniske installationer i moderniseringen, og har bl.a. haft fokus på at forbedre indeklimaet på skolen. Desuden har vi haft ansvaret for brandstrategi og commissioning, og hjælper således skolens driftspersonale godt igang med de renoverede bygninger.