Skip to main content

Projektdata


Bygherre

Rudersdal Kommune

Beliggenhed

Birkerød

Rådgivningstype

Installations- og Brandrådgiver

Samarbejdspartnere

RUBOW arkitekter, ABC

Areal

460 m²

Byggesum

ca. 12,2 mio. kr.

År

2020 – 2022

Entrepriseform

Hovedentreprise

Stade

Under udførsel

Børnehuset smørhullet


Børnehuset Smørhullet trænger til en grundig renovering som følge af flere års nedslidning. Desuden har Rudersdal Kommune et behov for flere pladser. Derfor har vi – sammen med totalrådgiverholdet – lavet dette projekt for en god renovering af eksisterende bygnigner samt en mindre tilbygning, så børnehuset fremover kan rumme en ekstra vuggestuegruppe.

I denne renovering og udvidelse af Børnehuset Smørhullet, har vi stået for de tekniske installationer samt brandstrategi. Vi har haft særlig fokus på at skabe gode, driftssikre løsninger i både renovering og nybyg. Vi har bl.a. bidraget med ekspertise inden for indeklilmaløsninger, der understøtter en god hverdag for børn og voksne. Desuden har vi samarbejdet med kommunens driftspersonale om at lave løsninger, der passer ind i deres drift og skaber besparelser i energiforbruget.

Projektet danner grundlaget for en endnu bedre institution for kommunens børn, en mere moderne arbejdsplads for pædagogerne og en mere energieffektiv bygning for
kommunens driftsorganisation.