Skip to main content

Projektdata


Bygherre

Rødovre Kommune

Beliggenhed

Rødovre

Rådgivningstype

Installations-, Energi- og Brandrådgiver

Samarbejdspartnere

MATTERS arkitekter, Regnestuen

Areal

500 m²

Byggesum

10,5 mio. kr.

År

2019 – 2020

Entrepriseform

Hovedentreprise

Stade

Afsluttet

Rødovre Skole, Havehuset


Havehuset er skabt for at skabe gode, trygge rammer for de mindste elever på Rødovre Skole. Huset rummer 4 klasselokaler, fællesområder, garderobe, toiletter samt teknikrum, og er flot tilpasset skolens øvrige bygninger. Vi har stået for alle tekniske installationer i projektet, herunder et godt, sundt indeklima, der understøtter leg og læring.

Rødovre Kommune har oplevet en større befolkningstilvækst, herunder særligt af børne-familier. Det har medført et stort pres på kommunens institutioner, som i forvejen har været af ældre dato. Derfor valgte man at skabe nogle nye, gode rammer for de mindste elever. Tanken er, at skabe en glidende overgang fra institution og dermed en god start på skolelivet.

JL Engineering har som del af totalrådgiverholdet stået for projektering af alle tekniske installationer i projektet, hvilket bl.a. byder på et moderne energidesign, godt indeklima samt sikre og effektive installationer. Desuden har vi stået for brandrådgivning i projektet og haft fagtilsyn under udførslen.