Skip to main content

BEK110 skaber bedre projekter for alle

10-19-2023

Ikke alle ved det, men arbejdsmiljølovens bekendtgørelse (110) om projekterendes pligter kan hjælpe til at skabe endnu bedre, bygbare og driftsvenlige projekter. Derfor har vi også indarbejdet det som et fokusområde hos os, så det bliver en naturlig del af vores tværfaglige projektering og kvalitetssikring.

Vi ved, at kvalitet trumfer alt. Det kræver høj faglighed, gåpåmod og lyst til at lære nye kompetencer. Og det kræver at vi hjælper hinanden, sparrer og samarbejder. Derfor er det også fedt, at vi har fået indarbejdet processer, som skærper opmærksomheden på arbejdsmiljø – bl.a. takket være Leif Pugés ekspertise.

Ved at identificere og forebygge sikkerhedsrisici sikrer vi, at vores projekter er bygbare og driftsvenlige. Det handler fx om at undgå nedslidning, ulykker og andet, som kan skabe problemer på byggepladsen. Det gør vi blandt andet, når vi arbejder systematisk og målrettet med at håndtere lovgivningens krav om arbejdsmiljø i projekteringen. Det betyder også, at vi bidrager til en bedre byggeplads, færre fejl og alt i alt et bedre projekt for os projekterende, entreprenøren og bygherre.

Seneste nyheder