Skip to main content

Indeklima


Et godt indeklima er vigtigt både på arbejdspladsen og i institutioner. Dårligt indeklima kan nemlig påvirke menneskers helbred såvel som bygningens tilstand.

Hos JL Engineering er vi specialister i forbedring af indeklimaet på skoler, daginstitutioner, og kontorer. Med vores erfaringer og solide kompetencer, kan vi hurtigt og effektivt hjælpe med at finde den helt rigtige løsning i bygningen for at forbedre indeklimaet.

Vi hjælper med indeklimaforbedringer på hele Sjælland og kan også rådgive jer til den bedste løsning. Kontakt os i dag for at høre mere om, hvordan vi kan forbedre jeres indeklima.

Vi hjælper med indeklimaforbedringer på hele Sjælland og kan også rådgive jer til den bedste løsning. Kontakt os i dag for at høre mere om, hvordan vi kan forbedre jeres indeklima.

Hvad kendetegner et godt indeklima?

Man vil som regel først lægge mærke til indeklimaet, når det ikke fungerer. Et dårligt indeklima er f.eks. kendetegnet ved lugte, som er tilfældet ved skimmelsvamp.

Belysningen fra både dagslys og armaturer kan også medvirke til et dårligt indeklima, da det kan medføre hovedpine, træthed samt spændinger i skuldre og nakke, og endvidere resultere i, at man overser forhindringer, med fald eller anden ulykke som resultat. Andre problemer kan måles som f.eks. forhøjet koncentration af radongas og CO2. Når indeklimaet er dårligt, kan det føre til ubehag eller sygdom.

Derfor er det vigtigt at opretholde et godt indeklima, som karakteriseres ved frisk luft, lav luftfugtighed, lav CO2, ingen giftige gasser og spore mm.

Hvad kan forårsage et dårligt indeklima?

Belysning og temperatur:

Belysningen i rummet er vigtig for indeklimaet. Hvis belysningen ikke er korrekt, kan det medføre hovedpine, træthed og muskelspændinger. Hos JL Engineering kan vi hjælpe med at sikre det rette belysningsniveau for at forbedre indeklimaet i rummet – uanset om det er på arbejdspladsen eller i en institution. 

Temperaturen skal naturligvis også være passende, og der må hverken være for varmt eller koldt. Vi kan eksempelvis hjælpe med ventilationsmængde samt solafskærmning for at holde en behagelig temperatur.

Fugt:

Hvis luftfugtigheden er over 70%, kan der komme skimmel, støvmider, svampe og bakterier.  Omvendt kan et tørt indeklima også give symptomer som tør hud, tørre øjne og tørre slimhinder, hvilket kan være generende at befinde sig i. Selvom der ikke er nogle lovkrav om luftfugtigheden i bygninger, anbefaler arbejdstilsynet en 25-60% relativ luftfugtighed.

CO2:

Et højt CO2 niveau kan give træthed, hovedpine og uoplagthed. Generelt kommer der meget CO2 fra vores computere, hvorfor der på kontormiljøer generelt er meget CO2 og andre gasser. Det kan påvirke medarbejdernes velvære og effektivitet, og derfor er det vigtigt at mindske koncentrationen af CO2.

Radon:

Radongas kan hverken ses eller lugtes, men det har alligevel store konsekvenser for indeklimaet. Hvis der stiger radongas op fra jorden og ind i en bygning, kan det påvirke helbredet. Da radon er anden største årsag til lungekræft i Danmark, er der grund til at tage det alvorligt.

Indeklimaforbedringer

Særligt i skoler, institutioner og på kontorer med mange mennesker kan der være et stort behov for indeklimaforbedringer – både af hensyn til hygiejne og komfort. Vi hjælper med alle aspekter af arbejdet og finder de løsninger, som bedst løfter indeklimaet i bygningerne på en økonomisk fordelagtig måde. Desuden tager vi alle hensyn til bygningens æstetik og funktion, så de nye installationer ikke generer i hverdagen.

Med udgangspunkt i indeklimasimuleringer foretaget i programmet BSIM, kan vi finde frem til de forbedrende tiltag, der er nødvendige for at opnå et godt indeklima i bygningen.

Det kan bl.a. omfatte:

  • Belysningsniveau
  • Ventilationsmængde ift. ønsket CO2-niveau og indetemperatur
  • Solafskærmning med henblik på at fjerne overtemperaturer

Hvilke krav er der til ventilation?

Er der ikke korrekt ventilation, kan det påvirke indeklimaet negativt. Ifølge byggeloven og bygningsreglementet (BR18) er der nogle generelle krav, som skal overholdes i forbindelse med ventilation. På Bygningsreglementets hjemmeside står følgende:

Ventilationssystemer skal projekteres og udføres i overensstemmelse med:

  • DS 447 Ventilation i bygninger – Mekaniske, naturlige og hybride ventilationssystemer.
  • DS 428 Brandsikring af ventilationsanlæg. Systemer til naturlig ventilation skal kun udføres i overensstemmelse med DS 428 i den udstrækning, de kan sidestilles med mekaniske ventilationssystemer.
  • DS 452 Termisk isolering af tekniske installationer.

Stk. 2. Ventilationssystemer skal projekteres og udføres:

1) Under hensyn til bygningens og den enkelte rumtypes størrelse og anvendelse.

2) Efter kælderrums størrelse og anvendelse.

Indeklimamåling fra JL Engineering på arbejdspladsen eller i institutioner

Har I mistanke om, at der kan være problemer med indeklimaet? En indeklimamåling kan identificere, hvor der er specifikke udfordringer på f.eks. arbejdspladsen, skoler eller andre institutioner.

JL Engineering kan, som en del af vores rådgivning, foretage en indeklimamåling for at give et overblik over tilstanden på indeklimaet for at bestemme nøgleområderne, hvortil der skal sættes ind for at opnå et sundt indeklima, som alle trives i.

Vi hjælper med at finde nødvendige indsatsområder, besparelser og potentialer, som kan opdatere bygningen til sundere og mere nutidige standarder. Hos os bliver vores kunder tilbudt en tværfaglig tilgang og en stor forståelse for bygningens funktion og æstetik.

Derigennem skaber vi løsninger, som forbedrer indeklimaet uden at gå på kompromis med bygningens arkitektur.

Kontakt JL Engineering i dag og få et bedre indeklima

JL Engineering er rådgivende ingeniører med speciale inden for tekniske installationerenergirenoveringindeklima og bæredygtighed med hovedkontor i Brøndby.

Vi arbejder på hele Sjælland og kan hjælpe med både små og store projekter. Hos os får I personlig og professionel rådgivning, så vi sammen kan finde den indeklimaløsning, der passer jer. Vi hjælper fra start til slut med jeres projekter, hvor vi også kan inddrage andre fagligheder (f.eks. arkitekter) efter behov. 

Kontakt os i dag og kom den dårlige indeklima til livs.

Kontakt os

  • Forbedringer af indeklimaet vil forbedre sundhed og trivsel for ansatte og elever. Desuden er det påvist, at et godt indeklima forbedrer koncentration og produktivitet hos både børn og voksne. Med vores løsninger inden for indeklima, sikrer vi konkrete løft af sundheden og trivslen.

  • Energirenoveringer vil give besparelser i kroner og ører på bygningens drift. Desuden vil det betyde en besparelse i ressourceforbrug og CO2-udledning. Derigennem bidrager en energirenovering til jeres samlede klimaindsats.