no image

Ydelser


Vi er rådgivende ingeniører med speciale i tekniske installationer. Vi har arbejdet med rådgivning i alt fra mindre renoveringsopgaver til store nybyggerier, for en række forskellige bygherre. Bl.a. har vi bidraget til flere skoler, kontor- og erhvervsejendomme samt boligbyggerier i hele hovedstadsområdet.

Vores ydelser inkluderer bl.a.:

Tekniske installationer

 • Registrering
 • Beregninger
 • Byggeprogram og behovsanalyser
 • Projektering og projektopfølgning
 • Optegning (2D og 3D)
 • Fagtilsyn
 • Byggeledelse
 • Kvalitetssikring og projektgranskning
 • Registrering
Af f.eks.
 • VVS
 • El
 • Ventilation
 • Stærk- og svagstrøm
 • Kloak
 • LAR
 • CTS/Bygningsautomatik
 • Procesanlæg (gas, væsker og faste stoffer)
 • Sprinkler

Energi og Indeklima

 • Energidesign
 • Energiberegninger
 • Indeklimasimuleringer
 • Varmetabsberegninger

Bygherrerådgivning

 • Tekniske installationer
 • Konstruktioner
 • Brand
 • Projekteringsledelse

Brand

 • Strategi
 • Planer

Commissioning

 • Commissioning-ledelse
 • Tværfaglig idriftsætningskontrol

Styring af eksterne leverandører

F.eks.

 • Akustik
 • Konstruktion